Személyre szabott iránymutatás, rendszerint személyes találkozón, amely egyszerre erősíti a személyes teljesítményt és a személyes fejlődést.

Mi az a Coaching? Ki legyen a Coachom?

B
ecslések szerint 2004-ben egyedül az Egyesült Államokban 1 milliárd dollárt költöttek coachingra. A fogós kérdés pedig az, hogy melyik lóra is tegyük a pénzünket. Ma gyakorlatilag bárki lehet coach (nem kell hozzá más, csak szív, egy asztal, egy telefon és egy számítógép.) Ráadásul legalább hét „szövetség” „egyesület” és „tanács” mellett a szakma lényegében önmagát szabályozza.
A
coaching meghatározása – Ronald Meijers, a Krauthammer igazgatótanácsának tagja felsővezetői szintű coach szerint:
„A coaching terminológiája rendkívül gazdag. Mi általában – megfigyelhető viselkedésről beszélve – személyre szabott iránymutatásként definiáljuk, amelyre rendszerint személyes találkozón kerül sor. A cél az, hogy egyszerre erősítse a személyes teljesítményt és a személyes fejlődést. A coacholt személy kibúvók nélküli és bizalomteljes viszonyt alakít ki egy iránymutatóval, aki folytonosan ösztönöz, számon kér, ingerel és utasít. A változás túlvezethet komfortzónánkon, sőt, egészen a „pánikzónába” nyúlhat. Így tehát elengedhetetlen a bizalom. A coachnak abszolút feddhetetlennek és pozitívnak, kitartónak és együttérzőnek kell lennie. Elsődleges cél, hogy az erősségekre lehessen építeni és jelentős előrehaladást lehessen létrehozni.
Philippe Bazin, a Krauthammer vezető tanácsadója és a Le Petit Manuel d’ Auto-Coaching (Az öncoaching kis kézikönyve) szerzője hozzáteszi:
„Fejlődésünk legfontosabb állomásain felmerülhet bennünk a gondolat, hogy nincs választásunk, a körülmények diktálják cselekedeteinket. A coach feladata, hogy segítsen a coacholt személynek visszaszerezni a felelősségtudatot, megmutatva és megnyitva a választási lehetőségeket. A coaching átalakító ereje az ember lényétől elválaszthatatlan, fontos eszményben rejlik, ami nem más, mint a felelős szabadság.

A 8 legfontosabb teendő a coaching hatásának eléréséhez…

 1. Legyünk tudatában és eszerint is cselekedjünk, hogy a coaching hasznos – akár igazgatósági szinten is -, és hogy a munkavállalók elvárják annak használatát.
 2. Biztosítsuk, hogy a coaching megfeleljen a coacholt személy érettségének – alább 3 szintet határozunk meg.
 3. Biztosítsuk, hogy a coach vagy coachok tréningje magában foglalja képességeik éles helyzetekben való megfigyelését
 4. Biztosítsuk, hogy a coach vagy coachok rendelkezzenek a kellő önfegyelemmel, hogy helyén kezeljék iránymutató és segítő (nem pedig „igazgató”) szerepüket
 5. Biztosítsuk, hogy a coach rendszeres coachingban részesülve alkalmas legyen a szerepére
 6. Tegyünk fel és válaszoljuk meg a lényeges kérdéseket a coaching értelmével, a motivációval és a képességekkel kapcsolatban
 7. Biztosítsuk, hogy maga a „probléma”, és ne csupán a „tünetek” kerüljenek helyesen – és együttérzően – behatárolásra
 8. Alakítsuk ki a „menedzser-coach” elgondolást a szervezetnél – azonosítani kell, hogy mit, kire és miért lehet delegálni

Coaching megközelítésünk

Mi az egyéni coaching gyakorlatát egyszerűen olyan „személyre szabott támogatás”-ként definiáljuk, amely általában négyszemközti beszélgetések keretében történik. A coach tudatosan kérdez, ösztönöz, számon kér, provokál vagy éppen utasít. Mindezt a lehető legpozitívabb szellemben, az igaz megértést az őszinte keménységgel társítva.

A coaching fajtái és közönsége – Az Egyesült Királyságban működő coaching és mentoring hálózat előnyösen ötvözi az általános coaching fajtákat (üzleti, vezetői, teljesítmény-, készség- és végül a személyes coaching), egyértelmű leírásokkal. A Krauthammer gyakorlata a következőképpen foglalható össze:
Executive coaching

Felsővezetők és partnerek számára; a vezető gyakrolótársak stratégiai és viselkedési erényeiket juttatják el a tárgyalóasztalhoz.

Vezetői csapat coaching

Felsővezetők és partnerek csapata számára – akik egyidejűleg részesülnek coachingban egy kultúra -vagy stratégiaváltási program részeként.

Vezetői coaching

Középvezetők és szakemberek számára az egyéni teljesítmény növeléséhez.

Megvalósítási coaching

Középvezetők és szakemberek számára – tréning és facilitáció (segítés) egyrendkívüli lényeges szervezeti kezdeményezés részeként.

S
zokásos módon azok a kérdések állnak a középpontban, mint például az aktuális vagy jövőbeni beosztáshoz szükséges kompetenciák elsajátítása és a személyes eredményesség javítása, beleértve a rugalmasságot, az állóképességet és a stressz vagy az érzelmek kezelését. Igyekszünk javítani a döntéshozó képességet, a problémamegoldást vagy konfliktuskezelést, és a változási projektekhez szükséges vezetői képességeket.
Kommunikáció és kapcsolatok Személyes fejlődés és tanulás
A jó kommunikációs készség nem mindenkinél veleszületett adottság

A mi érzékelésünk a valóságról még nem a valóság

Minden üzenetnek két szintje van:

a tartalom és a kapcsolat

A kommunikáció eredménye a kapott válaszon múlik

Minden viselkedés saját, “belső énünk”

pozitív szándékából ered

Egy kapcsolaban fellépő nehézség esetén

minden érintett félre hárul felelősség

Az embernek minden szükséges erőforrás rendelkezésére áll saját maga személyes fejlődéséhez.

Tapasztalatainkon keresztül tanulunk.

Ahhoz hogy valaki mindent kihozzon magából, a többiekkel való konfrontációra van szükség.

Minden kudarc a fejlődés forrása lehet. A tudás átadása végsőfokon hozzájárul annak tökéletesítéséhez.

Emberi viselkedésről tanítani nagy erkölcsi felelősséget követel a trénertől.

A véleményalkotás szabadságát és sértetlenségét mindenkinek, és minden pillanatban biztosítani és óvni kell.

A coaching folyamat során általában a következő módszereket, eszközöket alkalmazzuk:

 • Cselekvés-orientált coaching modellek alkalmazása (pl. GROW, STARE, ACHIEVE)
 • Önismereti, személyiség-fejlesztő módszerek (pl. NLP, Provokatív coaching, stb.) alkalmazása
 • Megoldásközpontú, rövid coaching módszer
 • Felmérések használata (Krauthammer 4 Szintű Skála, DISC felmérés, stb.)
 • Beszélgetések a munkában használt eszközök eredményeiről
 • Mélyreható, önfejlesztésre irányuló kérdezés
 • Helyzetgyakorlatok
 • Pozitív szándékú konfrontáció
 • Shadow-coaching: éles „on the job” megfigyelések és visszajelzések ezek alapján
A coaching fajtái és közönsége – Az Egyesült Királyságban működő coaching és mentoring hálózat előnyösen ötvözi az általános coaching fajtákat (üzleti, vezetői, teljesítmény-, készség- és végül a személyes coaching), egyértelmű leírásokkal. A Krauthammer gyakorlata a következőképpen foglalható össze:
Executive coaching

Felsővezetők és partnerek számára; a vezető gyakrolótársak stratégiai és viselkedési erényeiket juttatják el a tárgyalóasztalhoz.

Vezetői csapat coaching

Felsővezetők és partnerek csapata számára – akik egyidejűleg részesülnek coachingban egy kultúra -vagy stratégiaváltási program részeként.

Vezetői coaching

Középvezetők és szakemberek számára az egyéni teljesítmény növeléséhez.

Megvalósítási coaching

Középvezetők és szakemberek számára – tréning és facilitáció (segítés) egyrendkívüli lényeges szervezeti kezdeményezés részeként.

S
zokásos módon azok a kérdések állnak a középpontban, mint például az aktuális vagy jövőbeni beosztáshoz szükséges kompetenciák elsajátítása és a személyes eredményesség javítása, beleértve a rugalmasságot, az állóképességet és a stressz vagy az érzelmek kezelését. Igyekszünk javítani a döntéshozó képességet, a problémamegoldást vagy konfliktuskezelést, és a változási projektekhez szükséges vezetői képességeket.
Kommunikáció és kapcsolatok Személyes fejlődés és tanulás
A jó kommunikációs készség nem mindenkinél veleszületett adottság

A mi érzékelésünk a valóságról még nem a valóság

Minden üzenetnek két szintje van:

a tartalom és a kapcsolat

A kommunikáció eredménye a kapott válaszon múlik

Minden viselkedés saját, “belső énünk”

pozitív szándékából ered

Egy kapcsolaban fellépő nehézség esetén

minden érintett félre hárul felelősség

Az embernek minden szükséges erőforrás rendelkezésére áll saját maga személyes fejlődéséhez.

Tapasztalatainkon keresztül tanulunk.

Ahhoz hogy valaki mindent kihozzon magából, a többiekkel való konfrontációra van szükség.

Minden kudarc a fejlődés forrása lehet. A tudás átadása végsőfokon hozzájárul annak tökéletesítéséhez.

Emberi viselkedésről tanítani nagy erkölcsi felelősséget követel a trénertől.

A véleményalkotás szabadságát és sértetlenségét mindenkinek, és minden pillanatban biztosítani és óvni kell.

A coaching folyamat során általában a következő módszereket, eszközöket alkalmazzuk:

 • Cselekvés-orientált coaching modellek alkalmazása (pl. GROW, STARE, ACHIEVE)
 • Önismereti, személyiség-fejlesztő módszerek (pl. NLP, Provokatív coaching, stb.) alkalmazása
 • Megoldásközpontú, rövid coaching módszer
 • Felmérések használata (Krauthammer 4 Szintű Skála, DISC felmérés, stb.)
 • Beszélgetések a munkában használt eszközök eredményeiről
 • Mélyreható, önfejlesztésre irányuló kérdezés
 • Helyzetgyakorlatok
 • Pozitív szándékú konfrontáció
 • Shadow-coaching: éles „on the job” megfigyelések és visszajelzések ezek alapján
Tovább a részletes leíráshoz!
A Krauthammer által szervezett Future of Sales event egyszerre mutatta be az értékesítés legújabb trendjeit és adott kézzelfogható ötleteket a frissen szerzett tudás gyakorlati alkalmazásához.
Várhelyi Bernadette, Head of Business Partnerships, Raiffeisen Bank
A Krauthammer által tartott programok mind a vezetői tudás, mind az általuk adott élményanyag szempontjából rendkívül sokat segítettek nekem és a csapatomnak, hogy vezetőkké válhassunk. A sok-sok gyakorlat, emlékeztető kártyák, a rengeteg élő példa humorosan szembesített minket fejlesztendő területeinkkel, a trénerünk pedig finoman és határozottan vezetett rá minket a megoldásokra. A képzés egyik legnagyobb előnye, hogy volt nyomon követés: személyes beszélgetések keretein belül ellenőriztük, hogy a tréningeken saját magunk számára kitűzött feladatokból mennyit sikerült megvalósítani.
Orosz Katalin, Operatív igazgató, AVON Cosmetics Hungary
A Krauthammer Future of Sales programjában különösen tetszett, hogy lehetőség nyílt az aktuális témák interaktív, nagycsoportos megvitatására. Különösen az aktív referencia és a táblagépes értékesítési módszerek keltették fel az érdeklődésemet. Javaslom, hogy a jövőben tágabb időkeretben vitassuk meg a témákat, hogy lehetőség nyíljon a mélyebb feldolgozásra.
Béres Beáta, Sales representative, Honeywell

Art Coaching ©

Döntési dilemmák az alkotóművészet tükrében.
Vezetői nehéz helyzetek feldolgozása, kezelése, megoldási módjai.
Megújulás, image építés, tanulás élethosszig, szétesések és újjáépülésen keresztül egy magasabb minőségi szint elérése.

Szögezzük le rögtön az elején : valamilyen szempontból mindannyian vezetők vagyunk. Ki egy vállalatot, ki egy családot igazgat és akad aki csak önmagát, de a problémák, amikkel szembe- találjuk magunkat igenis általánosak. Nem elég, ha megértjük merre van az előre, mire lenne szükségünk az adott helyzet kezeléséhez, érzelmi, érzéki szintű átélés nélkül nem fogunk tudni változtatni.

Az Art Coaching © ebben segít: az átélésben.

A művészi élmény, a szavak nélküli katarzis erejét fordítjuk át gyakorlati tapasztalatokká.

Az eredmény: szinte észrevétlen úton megtörténő tanulási folyamatok, illetve érzéseink, érzelmeink tudatosítása. Növekszik a világban való eligazodáshoz szükséges biztonságérzetünk. A művészi alkotások és a személyiségek erején keresztül történik az Art Coaching © kommunikációja.
Szeretne megtudni többet a folymatról?
Lépjen velünk kapcsolatba az agalambos@krauthammer.com  email címen, vagy a +3630 2301736 telefonszámon!

Integrált Coaching!

Az ütősportokban a sweet spot az ütőnek az a helye, ahol a profik eltalálják a labdát vagy a korongot, és az pontosan oda megy, ahová ők szeretnék. Mit jelent az, ha a sweet spot-unkban vagyunk? Az embereket illetően ez egyfajta kettős kapcsolódás; az az állapot, amikor mind saját, mind környezetünk igényeihez kapcsolódunk.

Gyakran elkülönítve használják a teljesítmény coaching és a life coaching eszköztárát. A Krauthammer coach a munkájában ezt a két megközelítést egyesíti, és segíti a vezetőket és munkavállalókat, hogy egyre inkább a helyükre kerüljenek.